(115) Kierowc CE, chlodnia ok. Hamburga

21244 Buchholz

2500€ brutto 

Kierowca na chlodnie(warzywa) 1-2 rozladunkow dziennie

Bezplatne mieszkanie 

Polski dysponent