(23) Kierowca CE, tandem ok Mannheim

-2050 Euro(po okresie probnym 2150 Euro) jezeli kierowca posiada ADR i uprawnienia na wozek widlowy+ 100 Euro premii za bezwypadkowa jazdedodatek za wozek (18 Euro-40 Euro)+ diety 24 Euro/33,50 Euro+ dodatek za sobote (100 Euro) i niedziele (150 Euro)+ 42 Euro na paliwo 

-1900 Euro (po okresie probnym 2000 Euro) bez ADR i uprawniena na wozek widlowy+ 100 Euro premii za bezwypadkowa jazde+ diety 24 Euro/33,50 Euro+ dodatek za sobote (100 Euro) i niedziele (150 Euro)+ 42 Euro na paliwo 

2550€ brutto+  jezeli kierowca posiada ADR i uprawnienia na wozek widlowy+ 100 Euro premii za bezwypadkowa jazde+ dodatek za wozek (18 Euro-40 Euro)+ diety 24 Euro/33,50 Euro+ dodatek za sobote (100 Euro) i niedziele (150 Euro)+ 42 Euro na paliwo  – bez systemu

kierowca na tandem  

Dalekie trasy po Niemczech+ trasy miedzynarodowe CH, F, B, LU, NL 

Oferta bez znajomosci jezyka- polski dyspozytor