(93) ok Dortmund, 3+1 3000 Brutto

Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

sys 3+1: 3000€ Brutto + 28€ diety

Dalekie trasy po Niemczech, rzadko po Belgii i Holandii

Naczepa plandeka lub BDF

Socjal na basie: prysznic, toaleta, kuchnia

Podobne Oferty